2018


A novel QTL qTGW3 encodes the GSK3/SHAGGY-Like kinase OsGSK5/OsSK41 that interacts with OsARF4 to negatively regulate grain size and weight in rice

Ze-Jun Hu, Sun-Jie Lu, Hao-Hua He, Le Sun, Hong-Ru Wang, Xue-Huan Liu, Ling Jiang, Jing-Liang Sun, Xiao-Yun Xin, Wei Kong, Cheng-Cai Chu, Hong-Wei Xue, Jin-Shui Yang, Xiao-Jin Luo, and Jian-Xiang Liu*

Molecular Plant, 2018, AcceptedEL1-like casein kinases suppress ABA signaling and responses by phosphorylating and destabilizing ABA receptors PYR/PYLs in Arabidopsis

Hu-Hui Chen, Li Qu, Zhi-Hong Xu, Jian-Kang Zhu, Hong-Wei Xue*

Molecular Plant, 2018, doi: 10.1016/j.molp.2018.02.012


OsGATA7 modulates brassinosteroids-mediated growth regulation and influences architecture and grain shape

Yan-Jie Zhang, Yu Zhang, Liang-Li Zhang, Hui-Ya Huang, Bao-Jun Yang, Sheng Luan, Hong-Wei Xue, Wen-Hui Lin*

Plant Biotechnology Journal, 2018, doi:10.1111/pbi.12887