2018SPOC domain-containing protein Lear inclination 3 interacts with LIP1 to regulate rice leaf inclination throuch auxin signaling

Su-Hui Chen*, Li-Juan Zhou*, Pin Xu, Hong-Wei Xue*

PLOS Genetics, 2018, doi:10.1371/journal.pgen.1007829


miR1432-OsACOT(Acyl-CoA thioesterase) module determines grain yield via enhancing grain filling rate in rice

Ya-Fan Zhao*, Ting Peng*, Hong-Zheng Sun, Sachin Teotia, Wen-Hui Lin, Yan-Xiu Du, Jing Zhang, Jun-Zhou Li, Gui-Liang Tang, Hong-Wei Xue*,Quan-Zhi Zhao*

Plant Biotechnology J, 2018, doi:10.1111/pbi.13009


Rice miR394 suppresses leaf inclination through targeting an F-box gene, LEAF INCLINATION 4

Li Qu, Li-Bi Lin and Hong-Wei Xue*

J Integrative Plant Biology, 2018, doi:10.1111/jipb.12713


Phosphatidic acid (PA) plays key roles regulating plant development and stress responses

Hong-Yan Yao and Hong-Wei Xue

J Integrative Plant Biology, 2018. doi:10.1111/jipb.12663


A Novel QTL qTGW3 Encodes the GSK3/SHAGGY-Like Kinase OsGSK5/OsSK41 that Interacts with OsARF4 to Negatively Regulate Grain Size and Weight in Rice

Ze-Jun Hu, Sun-Jie Lu, Hao-Hua He, Le Sun, Hong-Ru Wang, Xue-Huan Liu, Ling Jiang, Jing-Liang Sun, Xiao-Yun Xin, Wei Kong, Cheng-Cai Chu, Hong-Wei Xue, Jin-Shui Yang, Xiao-Jin Luo, and Jian-Xiang Liu*

Molecular Plant, 2018, 11, 736-749


EL1-like casein kinases suppress ABA signaling and responses by phosphorylating and destabilizing ABA receptors PYR/PYLs in Arabidopsis

Hu-Hui Chen, Li Qu, Zhi-Hong Xu, Jian-Kang Zhu, Hong-Wei Xue*

Molecular Plant, 2018, doi: 10.1016/j.molp.2018.02.012


OsGATA7 modulates brassinosteroids-mediated growth regulation and influences architecture and grain shape

Yan-Jie Zhang, Yu Zhang, Liang-Li Zhang, Hui-Ya Huang, Bao-Jun Yang, Sheng Luan, Hong-Wei Xue, Wen-Hui Lin*

Plant Biotechnology Journal, 2018, doi:10.1111/pbi.12887