Awards

Chinese Academy of Sciences Excellent Senior Thesis Prize

Yu Mei  2013

Li Li    2007

 

National Scholarship

Zhi-Long Zhao   2014

Shu-Tang Tan 2013

 

Chinese Academy of Sciences President Scholarship

Lin-Lin Yin   2012

Cheng Dai   2012

Xu Chen   2008 

Li Li         2006

Rui Ye     2004


DIAO Corporation Scholarship

Xiao-Yi Zhou      2013

Wen-Hui Lin   2004

Liang-Jiao Xue    2009


Syngenta scholarship

Shu-Tang Tan 2014


Pfizer Special Scholarship

Guo-Zhang Wu 2010   

Fang-Fang Fu   2010

Xi Yang         2010

 

Shanghai-Unilever Scholarship

Xu Chen  2008

 

Shanghai Institutes for Biological Sciences President Scholarship

Yu Mei     2003

Yuan Wang 2002

 

SIPPE Director Scholarship

Wen-Hui Lin  2001, 2000

 

Prize for Special Contributions of IPPE

Wen-Hui Lin   2004

Li Li              2004