研究论文

2015年


Global Analysis Reveals the Crucial Roles of DNA Methylation during Rice Seed Development

Mei-Qing Xing, Yi-Jing Zhang, Shi-Rong Zhou, Wen-Yan Hu, Xue-Ting Wu, Ya-Jin Ye, Xiao-Xia Wu, Yun-Ping Xiao, Xuan Li, and Hong-Wei Xue,*

Plant Physiology, 2015, doi: 10.1104/pp.15.00414


Structural basis of intramitochondrial phosphatidic acid transport mediated by Ups1-Mdm35 complex

Fang Yu, Fangyuan He, Hongyan Yao Chengyuan Wang, Jianchuan Wang, Jianxu Li, Xiaofeng Qi, Hongwei Xue*, Jianping Ding,* & Peng Zhang,*

EMBO Reports, 2015, doi: 10.15252/embr.201540137